Privacy reglement

Bescherming van de gegevens

U hebt het recht om uw eigen gegevens, die bij ons geregistreerd zijn, in te zien. Als de gegevens niet correct zijn, onvolledig of irrelevant zijn, hebt u het recht te verzoeken dat wij de gegevens aanpassen of verwijderen. Om informatie te ontvangen over de opgeslagen persoonlijke gegevens bij Euroflorist stuurt u een schriftelijk verzoek aan:
Euroflorist Nederland BV
De Entree 143-145
1101 HE Amsterdam, Nederland

Persoonlijke gegevens

Als er een bestelling bij Euroflorist op onze website is geplaatst, zullen de persoonlijke gegevens bij Euroflorist Nederland BV opgeslagen zijn zodat de bestelde diensten geleverd kunnen worden en we een factuur kunnen sturen. Nevens de gegevens ingevoerd door de koper, zullen het IP adres en het ordertijdstip ook bij Euroflorist opgeslagen worden.
Euroflorist Nederland BV verspreidt of verkoopt nooit informatie betreffende haar klanten aan derden noch wat betreft adressen, persoonlijke gegevens of e-mail adressen. Rechtszaken waar het gerecht om de informatie verzoekt en waar juridische twisten worden behandeld en waar Euroflorist moet voldoen aan plaatselijke wetten, vormen een uitzondering. U moet minstens 18 jaar oud zijn om via onze website te mogen bestellen.

Nieuwsbrief

Euroflorist verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als u een bestelling plaatst of u aanmeldt als vaste klant wordt ernaar gevraagd of u deze wil ontvangen. Wilt u deze niet meer ontvangen dan kunt u deze afmelden.

Bedrieglijke bestellingen

Bedrog of pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse of autoriteiten worden doorgegeven.

Session Cookies

Bij een heel deel van onze functies op de website, bijvoorbeeld het bestelformulier, gebruiken we een “session ID”, of tijdelijke cookies, om het mogelijk te maken dat we de juiste webpaginas naar onze klanten sturen. Dit houdt in dat onze server zogenaamde “session cookies” stuurt met een uniek identificatienummer naar uw computer elke keer dat u onze website bezoekt. Zonder dit is het, bijvoorbeeld, onmogelijk om terug te gaan naar uw bestelling zonder dat u alle gegevens opnieuw moet aangeven. Een session cookie wordt door onze computer niet opgeslagen en is alleen actief totdat u de browser afsluit. Dit type cookie wordt alleen gebruikt om de functies van de Euroflorist websites soepel te laten verlopen. Het geeft ons geen informatie over u als gebruiker, noch kan het leiden tot enig risico dat uw computer met een software virus besmet raakt.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van onze VIP programma is kosteloos. De informatie die u in uw VIP lidmaatschapsregistratie aangeeft zal alleen in onze database blijven zolang uw lidmaatschap actief is. Deze informatie zal worden verwijderd als uw account gedurende lange tijd inactief is geweest. Informatie van Euroflorist zal alleen naar leden gestuurd worden die aangegeven hebben dat ze dit willen ontvangen.

Wachtwoord

Uw wachtwoord is strikt persoonlijk en uw verantwoordelijkheid. Als u het vergeten bent klikt u op “wachtwoord vergeten?” bij het inlogscherm. Dan sturen we een nieuw wachtwoord naar het e-mail adres dat u aangegeven had in uw registratie.

Betalen via factuur

Als u zich als VIP lid geregistreerd hebt kan u betaling via factuur aanvragen. Om goedgekeurd te worden hiervoor zullen we uw kredietwaardigheid controleren bij uw eerste aankoop. U moet tenminste 18 jaar oud zijn om voor deze dienst in aanmerking te komen. Als u goedgekeurd bent zal u deze optie iedere keer als u inlogt om te bestellen als VIP lid terugvinden. Als de ontvanger de door u bestelde bloemen ontvangen heeft zal een factuur naar u gestuurd worden via e-mail. De krediettijd voor een factuur is 14 dagen. Een extra afgifte van 2,50 euro per factuur zal op privé facturen worden toegevoegd om administratieve kosten te dekken. Bij zakelijke klanten 0,75 euro inclusief btw.